Hva er fri rettshjelp?

Fri rettshjelp er et tilbud som er opprettet av det offentlige, for å hjelpe personer med å kunne få nødvendig juridisk bistand uavhengig av vedkommendes økonomi. Personer som oppfyller vilkårene for fri rettshjelp kan få hjelp i visse typer saker, som er ansett spesielt viktige for folks velferd. Fri rettshjelp går ut på at staten, helt eller delvis, dekker utgifter og omkostninger som påløper i forbindelse med advokatbistand. Kort oppsummert er fri rettshjelp advokatbistand som er subsidiert av staten med formål å hindre rettstap som følge av dårlig økonomi.

 

Kontakt

Få en uforpliktende samtale om saken din!

488 54 187

216

5-stjerners anmeldelser på
Advokatguiden.no

7900

klienter hjulpet

11943

følgere på sosiale medier

10

år siden firmaet ble opprettet

Nyttig informasjon om fri rettshjelp

Artikler

Våre 3 nyeste juridisk artikler om fri rettshjelp.
3 min read

Klage uføretrygd - fri rettshjelp - hvordan?

Innledning Å klage på et vedtak om uføretrygd kan være en komplisert prosess, men med riktig veiledning og fri...
2 min read

Klage Dagpenger - Fri Rettshjelp - En guide

Når man søker om dagpenger fra NAV, kan det oppstå situasjoner hvor man får avslag eller er uenig i vedtaket. I slike...
3 min read

Klage AAP - Fri rettshjelp - Hvordan?

Innledning Arbeidsavklaringspenger (AAP) er en viktig støtteordning for personer som har fått arbeidsevnen nedsatt på...

Vårt team

HeddaAlt-1

Hedda Molteberg Nilsen

Daglig leder / advokat

Tlf. 909 93 827
hmn@advokatmn.no

Marte

Marte Lavik

Advokat

Tel. 928 80 370
ml@advokatmn.no

CarstenAlt

Carsten Ekholt

Advokat

Tlf. 988 46 118
ce@advokatmn.no

Kanneth

Kenneth Guttormsen

Drifts- og markedsansvarlig

Tlf. 481 15 293
kg@advokatmn.no

Inger-Johanne

Inger Johanne Heggdal

Advokat

Tlf. 900 33 456
ijh@advokatmn.no

Carl

Carl Lindbæk

Advokatfullmektig

Tel. 926 36 458
cl@advokatmn.no

Aurora

Aurora Skaland

Advokatfullmektig / koordinator

Tlf. 452 77 173
aurora.s@advokatmn.no

Henrik

Henrik Myvild-Torsnes

Advokat

Tlf. 451 29 258
hmt@advokatmn.no

Nova

Nova Kapelrud

Klientkoordinator
Tlf. 468 07 761
nk@advokatmn.no
Einar

Einar Magnus Bostad

Utvikler og IT-ansvarlig

Tlf. 962 00 947
emb@advokatmn.no

Karoline

Karoline Brastad Hansen

Advokatfullmektig

Tlf. 953 35 443
kbh@advokatmn.no

Ingvild

Ingvild Bjørnstad

Advokat

Tlf. 924 99 643
ib@advokatmn.no

Ane

Ane Sæther

Advokatfullmektig

Tlf. 995 88 542
as@advokatmn.no

Ingrid

Ingrid Hilmen van Deurs

Advokatfullmektig

Tlf. 412 87 079
ih@advokatmn.no

Emma

Emma Skreppedal Holloman

Advokatfullmektig
 
Stine

Stine Malmin Skretting

Advokatfullmektig

Tlf. 916 43 931
ss@advokatmn.no

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nyhetsbrev i dag!