3 min read

Klage AAP - Fri rettshjelp - Hvordan?

Klage AAP - Fri rettshjelp - Hvordan?
Klage AAP - Fri rettshjelp - Hvordan?
4:47

Innledning

Arbeidsavklaringspenger (AAP) er en viktig støtteordning for personer som har fått arbeidsevnen nedsatt på grunn av sykdom eller skade. Dersom du får avslag på din søknad om AAP fra NAV, har du mulighet til å klage på vedtaket. Mange vet ikke at de også kan ha rett til fri rettshjelp i denne prosessen. I denne artikkelen vil vi forklare hvordan du kan klage på et vedtak om AAP og hvordan du kan få økonomisk støtte gjennom ordningen for fri rettshjelp.

Hva er fri rettshjelp?

Fri rettshjelp er en ordning som gir personer med lav inntekt og formue mulighet til å få juridisk bistand uten å betale for det selv (eller kun betale en egenandel). Formålet med ordningen er å sikre at alle, uavhengig av økonomi, skal ha tilgang til nødvendig juridisk hjelp i viktige saker.

For å kvalifisere til fri rettshjelp, må du oppfylle visse inntekts- og formuesgrenser. Inntektsgrensen for enslige er 350 000 kroner i årlig bruttoinntekt, mens ektefeller og samboere har en samlet grense på 540 000 kroner. Formuesgrensen er 150 000 kroner.

Hvordan klage på et vedtak fra NAV

Når du mottar et avslag på søknaden om AAP fra NAV, er det viktig å forstå at du har rett til å klage på vedtaket. Her er en trinnvis veiledning for hvordan du kan gå frem:

 1. Les vedtaket nøye: I vedtaket fra NAV vil det stå hvordan du kan klage, hvem du skal klage til, og hva klagefristen er. Det er viktig å forstå begrunnelsen for avslaget og klagefristen, som vanligvis er seks uker.
 2. Samle dokumentasjon: For å styrke klagen din, bør du samle all relevant dokumentasjon, inkludert legeerklæringer, behandlingsplaner og annen medisinsk dokumentasjon som kan underbygge saken din.
 3. Skriv klagen: Vi anbefaler at du får bistand av en advokat med erfaring innen trygderett. Vi i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen har bistått i flere tusen klagesaker, og har et meget kompetent team som kan bistå deg i saken din. 
   
  Kontakt oss for en uforpliktende samtale om saken din, så kan vi forklare hvordan vi ville gått frem. 

 4. Klagen bør være tydelig og detaljert. Det må være tydelig hvilket vedtak som påklages, hvorfor man mener det er feil, samt at all relevant dokumentasjon må vedlegges. Det kan være en fordel å få hjelp av en advokat til å formulere klagen.
 5. Send klagen: Klagen sendes til den NAV-enheten som fattet vedtaket. Dersom NAV ikke omgjør vedtaket, sendes klagen videre til NAV Klageinstans.

Hvordan få fri rettshjelp

For å søke om fri rettshjelp, kan du enten søke gjennom Statsforvalteren i ditt fylke, eller vi i Advokatfirmaet Molteberg Nilsen undersøker dette for deg.  Hvis du kvalifiserer, vil advokatutgiftene bli dekket av staten (med unntak av en mindre egenandel dersom inntekten overstiger kr 100 000).

Vilkår for fri rettshjelp

For å få innvilget fri rettshjelp, må du oppfylle følgende vilkår:

 • Inntekt: Brutto årsinntekt må være under 350 000 kroner for enslige og under 540 000 kroner for ektefeller eller samboere.
 • Formue: Netto formue må være under 150 000 kroner.
 • Sakstype: Fri rettshjelp er tilgjengelig for saker av stor personlig eller velferdsmessig betydning, som klager på vedtak fra NAV.

Fordeler med å bruke en advokat

Å klage på et vedtak fra NAV kan være en komplisert prosess, og det kan derfor være nyttig å få hjelp fra en advokat. En erfaren advokat kan hjelpe deg med å forstå regelverket, samle nødvendig dokumentasjon, og skrive en sterk klage. Dersom du oppfyller kravene til fri rettshjelp, vil staten dekke advokatutgiftene helt eller delvis. Dette sikrer at du får den juridiske hjelpen du trenger uten å bekymre deg for kostnadene.

Hva skjer etter at du har sendt klagen?

Etter at du har sendt klagen til NAV, vil de først vurdere saken på nytt. Hvis de ikke omgjør vedtaket, vil klagen bli sendt videre til NAV Klageinstans. Klageinstansen er en uavhengig enhet som vil gå gjennom saken din og gjøre en ny vurdering.

Hvis du fortsatt ikke får medhold, kan saken ankes til Trygderetten. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å ta saken videre til domstolene. Man kan få innvilget fri rettshjelp (fri sakførsel) for saken til Trygderetten.

Tips for en vellykket klage (dersom du velger å klage selv)

 • Vær tydelig og konkret: Sørg for at klagen din er lett å forstå, og at du tydelig forklarer hvorfor vedtaket er feil.
 • Inkluder all relevant dokumentasjon: Jo mer relevant dokumentasjon du kan legge ved, desto sterkere blir klagen din.
 • Send inn klagen til Nav, innen klagefristen.

  Bruk en advokat: En advokat med erfaring fra NAV-saker kan gi deg verdifull veiledning og hjelp. Vi har et sterkt team som kan hjelpe deg. Dersom du kvalifiserer til fri rettshjelp, så vil du få helt eller delvis bistand dekkes av staten. 

Kilder til mer informasjon

For mer informasjon om dine rettigheter til fri rettshjelp og hvordan du kan klage på et vedtak fra NAV, kan du besøke følgende nettsteder:

Konklusjon

Å klage på et vedtak om arbeidsavklaringspenger fra NAV kan være en utfordring, men med riktig veiledning og juridisk bistand, er det mulig å få omgjort vedtaket. Husk at du har rett til fri rettshjelp dersom du oppfyller visse økonomiske kriterier. Ta kontakt med en av våre erfarne advokater for å få den hjelpen du trenger.

Nøkkelord: Klage AAP - fri rettshjelp, NAV, arbeidsavklaringspenger, juridisk bistand, advokathjelp, fri rettshjelp NAV, klage på vedtak, inntektsgrenser fri rettshjelp, NAV klageprosess, blant annet, nedsatt med minst 50, fått avslag, arbeidsrettet tiltak, få dekket, unge uføre, hos nav, nav kontoret.

Klage Dagpenger - Fri Rettshjelp - En guide

Klage Dagpenger - Fri Rettshjelp - En guide

Når man søker om dagpenger fra NAV, kan det oppstå situasjoner hvor man får avslag eller er uenig i vedtaket. I slike tilfeller har man rett til å...

Read More
Klage uføretrygd - fri rettshjelp - hvordan?

Klage uføretrygd - fri rettshjelp - hvordan?

Innledning Å klage på et vedtak om uføretrygd kan være en komplisert prosess, men med riktig veiledning og fri rettshjelp kan du få den støtten du...

Read More